YETENEK VE İLGİ AKADEMİSİ

Junior Coders / Minik Kodlayıcılar

Yetenek ve İlgi Akademisi “Jr Coders / Minik Kodlayıcılar” branşında yer alan Kodlama eğitimi ile öğrencilerimizin algoritmik düşünce yapısını öğreniyor, eleştirisel düşünme ve problem çözme becerileri kazanmaları sağlanır. Yaş seviyelerine uygun, en güncel kodlama programlarını ile çalışılarak geleceğin bilim dünyasına yön verebilecek, üretken bireyler yetiştirilir.

Great Designers / Harika Tasarımcılar

Yetenek ve İlgi Akademisi “Great Designers / Harika Tasarımcılar” branşında öğrencilerimizin görsel alanda seçilmiş olan farklı malzemelerle motor kaslarını geliştirici sanat eserleri ortaya çıkarabilmeleri sağlanır. Öğrencilerimiz maket, seramik, ahşap, mum, cam vb alanlarda eserlerini sergilemeleri ve çeşitli yarışmalara katılmaları konusunda desteklenir.

Modern Arts / Modern Sanat

Yetenek ve İlgi Akademisi “Modern Arts / Modern Sanat” branşında  öğrencilerimizin üç boyutlu düşünme becerileri geliştirilir, el-göz koordinasyonu kullanarak modern sanat eserlerini ortaya koymaları sağlanır. Öğrencilerimize grup çalışmalarında işbirliği ve diğer fikirlere karşı saygı göstermeleri konusu aşılanırken, bireysel çalışmalarında ise kendilerine özgü biçimler oluşturarak tasarımlarını özgürce ifade etmelerine olanak verilir.

Digital Photography / Dijital Fotoğrafçılık

Yetenek ve İlgi Akademisi “Digital Photography/Dijital Fotoğrafçılık” branşında öğrencilerimizin, fotoğraf çekim teknik ve kurallarını öğrenip, estetik bir bakış açısı geliştirerek portfolyo oluşturmaları sağlanır. Aynı zamanda , hızla gelişen teknolojik yenilikleri takip etmeleri, yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklerden, sergilerden haberdar olarak yarışmalara katılmaları ve sergi açmaları da hedeflenir.

Video & Animation / Video ve Animasyon

Yetenek ve İlgi Akademisi “Video & Animation / Video ve Animasyon” branşında yer alan animasyon programı ile öğrencilerimizin, yaratıcılık ve hayal gücünü ürüne dönüştürmesi amaçlanır. 2 boyutlu ve 3 boyutlu karakter oluşturarak kendi kahramanlarını oluşturan öğrencilerimizin soyut düşünme becerilerini geliştirerek hikayelerini dijital ortama aktarmaları sağlanır. Animasyon ile ana dili, görsel-işitsel zeka ve algoritmik düşünme becerisi gelişir.

Rhythm and Percussion / Ritm ve Perküsyon

Yetenek ve İlgi Akademisi “Rhythm and Percussion  / Ritm ve Perküsyon” branşında öğrencilerimizin müziksel algılarının keşfedilmesi ile birlikte; ritm duygusu, senkronize hareket edebilme becerisi ve duyduğunu çalabilme yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizin yılsonu gösterilerinde ve okul içi etkinliklerde aktif olarak yer almaları amaçlanır.

Happy Orchestra / Sevinçli Orkestra

Yetenek ve İlgi Akademisi “Happy Orchestra / Sevinçli Orkestra” branşında öğrencilerimizin solfej ve nota bilgisini geliştirmeleri, çeşitli enstrümanları tanımaları, enstrümanını çalarken eşlik etme becerileri kazanmaları, bireysel enstrümanlarını akort etmeyi öğrenmeleri, onları daha doğru ton ve tonlama ile çalarak çeşitli eserleri hep birlikte uyum içinde seslendirmeleri sağlanırken, yıl sonu gösterilerinde, okul içi tören ve etkinliklerde de aktif olarak yer almaları amaçlanır.

Kayıt Bilgi Formu
close slider