ÖĞRENCİ İŞLERİ

 ÖĞRENCİ İŞLERİ

Sevinç Koleji Öğrenci İşleri departmanı, eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini desteklemek amacıyla; öğretmenlere, öğrencilere, velilere, mezunlara ve ilişkide olduğu kurumlara yönelik bilgi-belge hizmetini sunmakla görevlidir.

Başlıca görevleri;

  • Öğrenci sistem kayıtlarının yapılması ve tüm öğrencilere ait özlük ve akademik bilgilerin bilgisayar ortamında tutulması,
  • Öğrencilere, mezunlara, öğretmenlere ve ilişkide olduğu kurumlara bilgi ve belge hizmetinin sunulması (Geçici mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi, öğretmen görev belgesi vb),
  • Tüm eğitim kadrosunun atama işlerinin yapılması,
  • Gelen-giden evrak takibinin yapılması,
  • Günlük yazışmaların yapılması,
  • Dönem sonu ve ara karne basımlarının yapılması,
  • Yıl sonu diploma basım işlemlerinin yürütülmesi, MEB onay sürecinin takip edilmesi.
 
 
Kayıt Bilgi Formu
close slider